Yepyeni bir çağın arefesinde kritik bir dönemi yaşıyoruz. Uydurma hadislerle, hikaye ve hurafelerle dejenere edilen İslam dini, yüzyılların birikimi pisliklerden temizlenmekte, tüm insanlığa Kıyamet(saat) vaktine kadar sürecek bir kurtuluş şansı vermektedir.

Bu aydınlanma hareketi, hadis ve sünneti Kur’an'a eş koşarak İslam dinini Arap kültürüne indirgeyip, sonuçta yapıp ettiklerini bayağı putperest bir dine dönüştüren tüm profesyonel din tüccarlarının yaldızlı yalanlarını ifşa etmeyi hedeflemektedir.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Türkiye'deki Kur’an'a bağlı din adamlarını ve tüm aydınları; şu anda tüm dünyada yükselen bu dönüştürücü sese kulak vererek Emevi, Abbasi ve Osmanlı kalıntısı yobaz anlayışa Hak adına bir dur demeye davet ediyoruz.

Maalesef mevcut anlayışın kaleleri olan İlahiyat Fakültelerinde bile Kur’an tam olarak okutulmamakta, neredeyse her cephede bilinçli-bilinçsiz bir şekilde Kuran’ın okunmaması ve anlaşılmaması için engeller yükseltilmektedir.

Tüm Müslümanların – barış severlerin –, hatta hak dinin yanlış yorumundan ötürü dine mesafeli duran kitlelerin de gerçek İslam’ı tanımasını umuyoruz.

Bu harekete müşriklerin – hali hazırda Kur’an’a sırtını dönmüş bireylerin - iftira edeceğini tahmin ediyoruz. Tek amacımız, yüzyıllardır temel öğretisi tahrif edilerek manipüle edilen İslam’ın özüne dönülmesine ve hakikatin ortaya çıkmasına vesile olmak ve yeteneklerimiz ölçüşünde katkıda bulunmaktır.

İslam’ın aydınlatıcı mesajının yalın ve saf haliyle tüm topluma yayılması bireysel bilinçlenme ve dönüşümün etkisiyle sosyal reformlara ön ayak olacağını ön görüyoruz. Zira İslam öğretisi evrensel bir ışıktır tüm insanlığı kuşatır 24:35.

Karanlıkta kalmış kitleleri, vicdanlarını dinleyerek; barış, kardeşlik, ahlak, bilim, güzellik ve sanatın ışığı olan Kur’an’ı okumaya davet ediyoruz.

Kur’an’ı okudukça aydınlanacak insanların, doğal olarak hakikatin tarafında yer alacaklarını biliyoruz ve tanığınız.

İslam’ın özüne uygun şekilde yorumlanacağı bu ‘İslami anlayışta reform ve rönesans’ hareketine açık davet sunuyoruz.

Doğrusunu Allah bilir. Gayret bizden, başarı ancak Allah’tandır.

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.