Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?
Sual: Muhammad al-Bukhari, Peygamber Efendimiz
...