Bakara 125:
Insanlar için el-Beyt' i emin ve toplantı merkezi yaptığımız zaman, Ibrahimin makamından musalla edinin. Ibrahime ve Ismaile...